Press "Enter" to skip to content

Hvad laver en inkasso advokat?

En inkasso advokat hjælper virksomheder med at inddrage gæld fra privatpersoner eller virksomheder, der ikke kan eller vil betale deres gæld. Derved kan du som virksomhed bruge tiden på at finde nye kunder og få din virksomhed vækst. 

Hvis det er en kunde der normalt betaler til tiden og som du gerne vil beholde i fremtiden, bør du vente med at sende kunden til inkasso, men i stedet se om du kan få en aftale i stand. Men er det en kunde du ikke ønsker at beholde, er der ingen problemer med at sende kunden til inkasso og lade dem tage den fremtidige kommunikation. 

No cure no pay

De fleste inkasso advokater opererer ud fra princippet “no cure no pay”, hvilke betyder at med mindre advokaten får penge fra kunden, bliver de ikke selv betalt. Derved har inkasso advokaten også en interesse i at finde en løsning og at gælden bliver betalt. 

Som virksomhed koster det dig ikke noget, andet end en kunde, at sende din gæld videre til en inkasso advokat. Omkostningerne ved en inkasso sag, vil blive lagt oven på den gæld som kunden allerede har. Det kan derfor blive en dyr affære for kunden, ikke at lave en aftale, før gælden bliver overdraget til en inkasso advokat. 

Lykkes det ikke advokaten at finde en løsning med kunden og kunden ikke gør indsigelse, er det muligt at sende kunden videre til retten, hvor kunden kan blive dømt til at betale og der kan derefter gøres udlæg i de værdier personen eller virksomheden måtte have. 

Er det en virksomhed og personligt ejet, er det muligt som med en privatperson at gøre udlæg i evt. værdier, men er den dømte kunde et ApS eller et aktieselskab, må der kun gøres udlæg i virksomhedens værdier og ikke i værdier som ejeren ellers har.