Press "Enter" to skip to content

Styrk din virksomhed med organisationsudvikling

Føler du, at din virksomhed har flatlinet på flere parametre – og at I er ved at blive overhalet inden om af andre aktører med en mere fremtids sikret strategi? Ås kan du overveje at få hjælp til organisationsudvikling.

Hvad er organisationsudvikling?

Måske har du hørt om organisationsudvikling, men er lidt usikker på hvad dette begreb reelt dækker over. Faktisk kan man godt sige, at organisationsudvikling er lige som selvudvikling – blot på organistions niveau. En psykolog, som beskæftiger sig med organisationsudvikling, kaldes en erhvervs psykolog, og anskuer organisationer som helheder bestående af en masse enkelte dele. Derfor vil organisationsudvikling som oftes tage udgangspunkt i det mikrokosmos, som udgøres af medarbejdere, arbejdsmiljø, ledere, og hierarkier.

Samtidig kræver organisationsudvikling en vis selvindsigt i virksomheden, hvilket kan opnås gennem anvendelse af de redskaber, som en dygtig og kompetent erhvervs psykolog vil stille til rådighed. Lige som i en almindelig autoriseret psykolog praksis, hvor enkeltpersoner hjælpes til at opnå en højere selverkendelse og et styrket selvværd, vil en virksomhed ved hjælp af den rette form for organisationsudvikling kunne optimeres på mange parametre.

For dig som virksomheds ejer vil det betyde øget arbejdsglæde og motivation blandt medarbejderne, hvilket igen vil føre til højere produktivitet og en flottere bundlinje. Og med talent udvikling og coaching vil du virkelig kunne flytte nålen, når det handler om at profilere virksomheden i branchens spydspids.

Hvem kan hjælpe mig med organisationsudvikling?

Du bør altid vælge en konsulent virksomhed med speciale inden for organisationsudvikling, hvis du ønsker hjælp til at hæve virksomhedens niveau. Hos Kjerulff & Partnere finder du udelukkende kompetente og vel uddannede erhvervs psykologer med særligt speciale inden for løft af virksomheder gennem organisationsudvikling. Du får med Kjerulff & Partnere en målrettet indsats, baseret på et grundigt forarbejde, hvor konsulenterne sætter sig ind i din virksomheds struktur og DNA.

Læs mere på kjerulf-partnere.dk